יום עבודה

יום שבו הבנקים במרכז הפיננסי העיקרי של המטבע פתוחים לעסקים. לגבי עסקאות מט”ח, יום עבודה מתרחש רק אם הבנקים בשני המרכזים הפיננסיים פתוחים לעסקים (כל מרכזי המטבע הרלוונטיים במקרה של הצלבה פתוחים).