גידור (Hedging)

ביצוע פעילות השקעה אחת כדי להגן מפני הפסד בפעילות השקעה אחרת, כגון מכירה בשורט לביטול רכישה קודמת, או קנייה בלונג לקיזוז מכירה קודמת בשורט. אף על פי שגידור מפחית את ההפסדים הפוטנציאליים, הוא גם נוטה לצמצם את הרווחים הפוטנציאליים.