מומנטום

אינדיקטור טכני המודד את שיעור השינוי של נייר הערך. האינדיקטור המתמשך יוצר אוסקילטור שנע מעל ומתחת ל-100. ניתן למצוא פרשנויות שוריות ודוביות במבט על סטיות, על חצייה של קווי אמצע ועל קריאות קיצוניות.