מתנד (אוסקילטור)

אינדיקטור טכני שקובע מתי השוק נמצא במצב של קניית יתר (overbought) או של מכירת יתר (oversold). כאשר מתנד מגיע לקיצוניות העליונה, השוק נמצא במצב של קניית יתר. כאשר מתנד מגיע לקיצוניות התחתונה, השוק נמצא במצב של מכירת יתר.